História predpisu 309/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2016 - 31.05.2018