História predpisu 280/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2017 - 31.12.2017