204/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

204
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2014 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2016 v súlade s článkom 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.