História predpisu 159/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.04.2016 -