História predpisu 156/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.2016 - 31.12.2018