História predpisu 153/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.2016 - 19.04.2018