História predpisu 112/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2016 - 28.02.2017