História predpisu 109/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2016 - 31.08.2019