Chronologický register predpisov ročníka 2016

Číslo predpisu Názov predpisu
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov