História predpisu 434/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2016 - 31.12.2016