História predpisu 431/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2016 - 31.05.2017