História predpisu 396/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.2015 -
3.01.01.2016 -