História predpisu 362/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2015 -
3.01.05.2016 -