História predpisu 360/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2016 - 30.04.2016
3.01.05.2016 -