História predpisu 219/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2015 - 30.06.2018