História predpisu 169/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2015 - 16.01.2020