História predpisu 165/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2015 - 31.12.2020