História predpisu 297/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2015 - 31.12.2015