História predpisu 275/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2014 - 31.12.2018