História predpisu 253/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.09.2014 - 23.10.2016