História predpisu 178/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2014 - 30.06.2015