177/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2013 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 136/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/2013 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 136/2006 Z. z. o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2006 Z. z. o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 138/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 139/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
8.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel,
9.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2013 Z. z.,
10.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 142/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel,
11.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 246/2013 Z. z.,
12.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 134/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247/2013 Z. z.,
13.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel,
14.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel,
15.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
16.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel,
17.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/2013 Z. z.,
18.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel,
19.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/2013 Z. z.,
20.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2006 Z. z.,
21.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1,
22.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N,
23.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 251/2013 Z. z.,
24.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2013 Z. z.,
25.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2013 Z. z.,
26.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 254/2013 Z. z.,
27.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel,
28.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 255/2013 Z. z.,
29.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 256/2013 Z. z.,
30.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2013 Z. z.,
31.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,
32.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí,
33.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2013 Z. z.,
34.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 259/2013 Z. z.,
35.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 260/2013 Z. z.,
36.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2013 Z. z.,
37.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2013 Z. z.,
38.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 138/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 263/2013 Z. z.,
39.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 265/2013 Z. z.,
40.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 266/2013 Z. z.,
41.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 267/2013 Z. z.,
42.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2013 Z. z.,
43.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2007 Z. z.,
44.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 333/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
45.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2013 Z. z.,
46.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 563/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze,
47.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 564/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze,
48.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2013 Z. z.,
49.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 385/2009 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,
50.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2011 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
(2)
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 177/2014 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 407/2011 z 27. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 523/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012).