História predpisu 173/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2014 - 31.03.2017