123/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 25. apríla 2014,
ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 21b ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Krajiny so sťaženými životnými podmienkami sú Afganistan, Alžírsko, Angola, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, Čína, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južný Sudán, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia, Mjanmarsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Omán, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko – iba provincia Kosovo, Seychely, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko, Sýria, Šalamúnove ostrovy, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Tunisko, Trinidad a Tobago, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambia, Zimbabwe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 292/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Miroslav Lajčák v. r.