História predpisu 11/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2014 - 17.04.2016