c78-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 588/2001 Z. z.
V článku 11 ods. 1 písmene e) i má byť namiesto textu:
„podporovať a/alebo uľahčiť založenie a/alebo udržanie aspoň jedného denníka v regionálnych alebo menšinových jazykoch, alebo“
správne uvedené:
„podporovať a/alebo uľahčiť založenie a/alebo udržanie aspoň jedných novín v regionálnych alebo menšinových jazykoch, alebo“.