c30-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Na konci textu zákona má byť namiesto:
„Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.“.
správne uvedené:
„Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.“.