c107-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 422/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
V čl. I bode 8 § 17a majú byť namiesto slov „od 31. decembra 2013“ správne uvedené slová „do 31. decembra 2013“.