História predpisu 420/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.2013 - 31.01.2018