História predpisu 349/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2013 - 31.03.2015