História predpisu 33/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2013 - 31.12.2017