História predpisu 236/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2013 - 31.08.2017