História predpisu 194/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2013 - 31.12.2016