História predpisu 171/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2013 - 17.04.2016