História predpisu 85/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2012 - 31.10.2012