História predpisu 43/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2012 - 21.12.2016