História predpisu 248/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.08.2012 - 31.10.2014