História predpisu 123/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2012 - 30.04.2017