História predpisu 119/2012 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2012 - 31.08.2012