Chronologický register predpisov ročníka 2012

Číslo predpisu Názov predpisu
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov