História predpisu 81/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2011 - 31.12.2015