História predpisu 541/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2012 - 31.12.2019