Predpis bol zrušený predpisom 193/2012 Z. z.

463/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2011,
ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na obdobie školského roka 2011/2012 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 469/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k opatreniu č. 463/2011 Z. z.
ZÁKLADNÉ SUMY VÝDAVKOV NA VZDELANIE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
Krajina Kód  meny Základná suma
Belgicko EUR 8 115
Čína USD 22 579
Dánsko DKK 59 616
Francúzsko EUR 5 765
Holandsko EUR 9 149
Indonézia USD 22 579
Írsko EUR 8 949
Japonsko JPY 1 220 169
Luxembursko EUR 8 115
Maďarsko USD 22 579
Monako EUR 5 765
Nemecko EUR 10 270
Rakúsko EUR 9 216
Rumunsko USD 22 579
Ruská federácia USD 22 579
Spojené štáty americké USD 22 579
Španielsko EUR 8 743
Švajčiarsko CHF 16 753
Švédsko SEK 82 923
Taliansko EUR 10 936
Veľká Británia GBP 13 094
Ostatné krajiny USD 10 848