História predpisu 407/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.11.2011 - 17.04.2016