História predpisu 403/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2012 - 30.06.2014