História predpisu 291/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2011 - 14.07.2015