História predpisu 533/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.2010 - 31.10.2014