História predpisu 503/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2011 - 01.01.2016