História predpisu 469/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2011 - 31.12.2011