História predpisu 74/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2009 - 31.12.2015